Örökbefogadás: lépésről lépésre

Maga az örökbefogadási eljárás általában 4-6 hónap. A szakszolgálatok eljárási ideje alapesetben 2 hónap, ezt követi az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, amely 2 hónapon belül elvégezhető. Az alkalmassági határozatot a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára az illetékes gyámhivatal hozza meg, eljárási idejük 1 hónap.

Első lépés

Az örökbefogadás előtti eljárást a jelentkező kérelmére kizárólag a tartózkodási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) készíti elő. Személyes találkozón tájékoztatják az örökbefogadás feltételeiről, illetve a kötelező alkalmassági vizsgálatról és tanácsadásról, valamint felkészítő tanfolyamról. Arról is részletes információt kap a jelentkező, hogy miként mérik fel a családi- és lakáskörülményeit.

Második lépés

Az orvosi vizsgálatnál a háziorvosnak, szükség esetén a szakorvosnak arról kell nyilatkoznia, hogy az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol- és kábítószer-függőségben, valamint olyan betegségben, amely miatt akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Harmadik lépés

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat során arra kíváncsiak a szakemberek, hogy biztosítják-e majd a gyermek harmonikus fejlődését, felnövekedését az új családban. Az alkalmasság elbírálásának törvényi előfeltétele a pszichológiai vizsgálat, illetve a pszichológiai tanácsadás.

Négy területet vizsgál a pszichológus:

  • Örökbefogadó motivációja,
  • családi és élethelyzete,
  • személyisége.
  • Leendő gyermekével kapcsolatos nevelési elképzelései.

Bármelyik a négy közül már kizáró tényező lehet. A pszichológiai tanácsadás az interjú végén, az interjú során gyűjtött élethelyzeti és életútbeli információhoz kapcsolódik.

Negyedik lépés

A környezettanulmány (helyzetértékelés) az örökbe fogadni szándékozó lakóhelyén készül. Azt vizsgálják, hogy a családi- és lakáskörülmények alkalmasak-e a gyermek örökbefogadására. Különösen figyelnek arra, hogy az egyedülálló jelentkező milyen segítségre számíthat a gyermeknevelésben.

Ötödik lépés

A kötelező és önköltséges örökbefogadói tanfolyam célja a résztvevők megismertetése az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterével, a gyermekek speciális helyzetével és az örökbefogadással együtt járó konfliktusok kezelésének módjaival. A felkészítő képzés időtartama 21 óra. A tanfolyam hatására előfordulhat, hogy a jelentkezők módosítják a gyermekkel kapcsolatos eredeti elképzeléseiket, ezt érdemes megbeszélni az érintettekkel. A tanfolyamról bővebb tájékoztató itt.

Örökbefogadásról 10 kérdés és válasz

Mi készült el eddig?

Az ügyfél kérelmét, az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, a háziorvosi igazolást, az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam elvégzését igazoló iratot, a környezettanulmányt, valamint az ügyfél javaslatát elküldik az illetékes gyámhivatalnak, amely ezek alapján dönt.

Hatodik lépés

A három évig érvényes az örökbefogadásra való alkalmassági határozatban arról olvashatunk, hogy hány és milyen korú gyermek örökbefogadására alkalmas a jelentkező, alkalmas-e testvérek, illetve egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a szakszolgálat felveszi a jelentkezőt a saját nyilvántartásába, majd továbbítja az adatokat az országos örökbefogadási nyilvántartása számára. Célszerű, ha az ide feltöltött fényképen minden olyan családtag szerepel, aki a jelentkezővel egy háztartásban él, és jól látható a lakás részlete is. Az országos örökbefogadási nyilvántartás
Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás nem indítható a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

Hetedik lépés

Az örökbefogadás engedélyezési eljárás egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A gyámhivatal a szükséges iratok becsatolását követően (az örökbefogadó részéről alkalmassági határozat, jövedelemigazolás, születési és házassági anyakönyvi kivonat) a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt a gondozásába történő kihelyezéséről.

Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti és az örökbefogadó szülőknek meg kell egymással ismerkedniük. Amennyiben elfogadják egymás személyét, a gyermek megszületése után a gyámhivatalban tartott tárgyalás keretében adhatja meg a vér szerinti szülő hozzájáruló nyilatkozatát a nyílt örökbefogadáshoz.

Titkos örökbefogadás esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatok szervezik meg a gyermek örökbefogadását. Az örökbefogadó szülők kiválasztása a jelentkezési sorrend és a gyermek szükségleteinek figyelembevételével történik. Mindkét esetben a gyámhivatal egy hónap kötelező gondozási időre helyezi el a gyermeket a leendő örökbefogadónál.

Nyolcadik lépés

További fontos információk

Örökbefogadás

Ügyintézés

Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok

A gyámhivatalok elérhetőségei

Civil szervezetek

A munkatörvénykönyv örökbefogadó szülőket is érintő rendelkezései

A kötelező gondozási idő végén írásban nyilatkoznia kell a leendő szülőnek örökbefogadási szándéka fenntartásáról.

Az engedélyezéshez csatolandó iratok:

  • három hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat
  • házasok esetén három hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat
  • jövedelemigazolás
  • háziorvosi igazolás

A szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó szakvéleményét, javaslatát. A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről 60 napon belül dönt.

A közeli jövő: betöltötte-e célját az örökbefogadás?

Új jogintézményként nevesítik az örökbefogadás utánkövetésének lehetőségét. A gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

 

 
Tudományos módszerekkel segítünk természetes úton teherbe esni.
 
hirdetések

Rólunk mondták:

"Köszönöm a tervezettbaba.hu-nak! 3 vetélés után találtam az oldalra, azt hittem már a teherbe esés sem fog menni ennyi műtét után. Már a 2. hónap után sikerült! Köszönöm az oldalnak, hogy ilyen érthetően leírják mi miért van és hogy melyik hormon mit okoz. Igazából egy érdekes kísérletnek indult részemről de már a 13. hétben vagyok! Köszönöm még egyszer. :) Sok sikert kívánok a többi "babavárónak" is!"

BMZS77

Ovuláció kalkulátor

Ovuláció
Lájkolj minket!