Örökbefogadás: lépésről lépésre

Maga az örökbefogadási eljárás általában 4-6 hónap. A szakszolgálatok eljárási ideje alapesetben 2 hónap, ezt követi az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam, amely 2 hónapon belül elvégezhető. Az alkalmassági határozatot a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára az illetékes gyámhivatal hozza meg, eljárási idejük 1 hónap.

Első lépés

Az örökbefogadás előtti eljárást a jelentkező kérelmére kizárólag a tartózkodási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) készíti elő. Személyes találkozón tájékoztatják az örökbefogadás feltételeiről, illetve a kötelező alkalmassági vizsgálatról és tanácsadásról, valamint felkészítő tanfolyamról. Arról is részletes információt kap a jelentkező, hogy miként mérik fel a családi- és lakáskörülményeit.

Második lépés

Az orvosi vizsgálatnál a háziorvosnak, szükség esetén a szakorvosnak arról kell nyilatkoznia, hogy az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol- és kábítószer-függőségben, valamint olyan betegségben, amely miatt akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

Harmadik lépés

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat során arra kíváncsiak a szakemberek, hogy biztosítják-e majd a gyermek harmonikus fejlődését, felnövekedését az új családban. Az alkalmasság elbírálásának törvényi előfeltétele a pszichológiai vizsgálat, illetve a pszichológiai tanácsadás.

Négy területet vizsgál a pszichológus:

  • Örökbefogadó motivációja,
  • családi és élethelyzete,
  • személyisége.
  • Leendő gyermekével kapcsolatos nevelési elképzelései.

Bármelyik a négy közül már kizáró tényező lehet. A pszichológiai tanácsadás az interjú végén, az interjú során gyűjtött élethelyzeti és életútbeli információhoz kapcsolódik.

Negyedik lépés

A környezettanulmány (helyzetértékelés) az örökbe fogadni szándékozó lakóhelyén készül. Azt vizsgálják, hogy a családi- és lakáskörülmények alkalmasak-e a gyermek örökbefogadására. Különösen figyelnek arra, hogy az egyedülálló jelentkező milyen segítségre számíthat a gyermeknevelésben.

Ötödik lépés

A kötelező és önköltséges örökbefogadói tanfolyam célja a résztvevők megismertetése az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterével, a gyermekek speciális helyzetével és az örökbefogadással együtt járó konfliktusok kezelésének módjaival. A felkészítő képzés időtartama 21 óra. A tanfolyam hatására előfordulhat, hogy a jelentkezők módosítják a gyermekkel kapcsolatos eredeti elképzeléseiket, ezt érdemes megbeszélni az érintettekkel. A tanfolyamról bővebb tájékoztató itt.

Örökbefogadásról 10 kérdés és válasz

Mi készült el eddig?

Az ügyfél kérelmét, az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, a háziorvosi igazolást, az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam elvégzését igazoló iratot, a környezettanulmányt, valamint az ügyfél javaslatát elküldik az illetékes gyámhivatalnak, amely ezek alapján dönt.

Hatodik lépés

A három évig érvényes az örökbefogadásra való alkalmassági határozatban arról olvashatunk, hogy hány és milyen korú gyermek örökbefogadására alkalmas a jelentkező, alkalmas-e testvérek, illetve egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a szakszolgálat felveszi a jelentkezőt a saját nyilvántartásába, majd továbbítja az adatokat az országos örökbefogadási nyilvántartása számára. Célszerű, ha az ide feltöltött fényképen minden olyan családtag szerepel, aki a jelentkezővel egy háztartásban él, és jól látható a lakás részlete is. Az országos örökbefogadási nyilvántartás
Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás nem indítható a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

Hetedik lépés

Az örökbefogadás engedélyezési eljárás egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A gyámhivatal a szükséges iratok becsatolását követően (az örökbefogadó részéről alkalmassági határozat, jövedelemigazolás, születési és házassági anyakönyvi kivonat) a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt a gondozásába történő kihelyezéséről.

Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti és az örökbefogadó szülőknek meg kell egymással ismerkedniük. Amennyiben elfogadják egymás személyét, a gyermek megszületése után a gyámhivatalban tartott tárgyalás keretében adhatja meg a vér szerinti szülő hozzájáruló nyilatkozatát a nyílt örökbefogadáshoz.

Titkos örökbefogadás esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatok szervezik meg a gyermek örökbefogadását. Az örökbefogadó szülők kiválasztása a jelentkezési sorrend és a gyermek szükségleteinek figyelembevételével történik. Mindkét esetben a gyámhivatal egy hónap kötelező gondozási időre helyezi el a gyermeket a leendő örökbefogadónál.

Nyolcadik lépés

További fontos információk

Örökbefogadás

Ügyintézés

Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok

A gyámhivatalok elérhetőségei

Civil szervezetek

A munkatörvénykönyv örökbefogadó szülőket is érintő rendelkezései

A kötelező gondozási idő végén írásban nyilatkoznia kell a leendő szülőnek örökbefogadási szándéka fenntartásáról.

Az engedélyezéshez csatolandó iratok:

  • három hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat
  • házasok esetén három hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat
  • jövedelemigazolás
  • háziorvosi igazolás

A szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó szakvéleményét, javaslatát. A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről 60 napon belül dönt.

A közeli jövő: betöltötte-e célját az örökbefogadás?

Új jogintézményként nevesítik az örökbefogadás utánkövetésének lehetőségét. A gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

 

 
Tudományos módszerekkel segítünk természetes úton teherbe esni.
 
hirdetések

Rólunk mondták:

"Sokan nem hisznek az interneten talált oldalakban, azt mondják, hogy egy számítógép nem tudja kiszámolni az ovulációt, hogy ez csak egy általános program. Én mindenkinek, aki babát szeretne, csak ajánlani tudom a TervezettBaba.hu honlapot, mert nekünk ennek az oldalnak a segítségével sikerült babát fogantatnunk. Köszönöm nektek!"

Ibike

Ovuláció kalkulátor

Ovuláció
Lájkolj minket!