Általános Felhasználási Feltételek

A Webbeteg Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20., cégjegyzékszám: CG 09-09-023339, a továbbiakban: "Üzemeltető") által üzemeltetett TervezettBaba.hu weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Általános Felhasználási Feltételek") jelen dokumentum tartalmazza.

Te, mint felhasználó (a továbbiakban: "Felhasználó") a Weboldal használatával magadra nézve kötelezőnek fogadod el az Általános Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó az Általános Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára.

A Weboldal üzemeltetője jogosult az Általános Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Általános Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Általános Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

Utolsó módosítás dátuma: 2016. május

1. A Weboldal működése

A Weboldal használata során a Felhasználó, saját maga által mért testi (például: hőmérséklet, hüvelyváladék minősége, méhnyak állapota, menstruáció) és egyéb (például bizonyos gyógyszerek használata) adatokat visz fel a Weboldalra. Ezen adatok a többi felhasználó számára nem hozzáférhetőek semmilyen formában. A Weboldal használata során a Felhasználó adatai alapján, egyéni jellemzők kerülnek kiszámításra (pl. luteális fázis hossz). A felvitt adatokból, valamint az egyéni jellemzőkből a Weboldal előrejelzést ad a Felhasználó ovulációjának várható időpontjára.

2. Regisztráció

A Weboldal használata regisztrációhoz kötött. A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten elfogadja jelen Általános Felhasználási feltételeket.

3. Adatvédelem

A Weboldal használata során a Felhasználó személyes adatokat ad meg magáról. Ezen adatokat az Üzemeltető a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használata során a Felhasználó által megadott adatok harmadik fél számára, személyes azonosításra alkalmas formában nem lesznek hozzáférhetőek.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldal Felhasználója által megadott személyes adatokat, információkat adatkezelőként saját maga kezeli. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelességük.

Amennyiben töröltetni kívánod a TervezettBaba.hu weboldalon tett regisztrációd és a regisztrációjához kötődő összes adatod, kérjük, írj az ugyfelszolgalat@tervezettbaba.hu címre!

4. Vásárlás

A Weboldal online boltjában különböző termékek és szolgáltatások (előfizetés) vásárolhatók.

A szolgálatások vételárának kiegyenlítése banki átutalással történhet az Üzemeltető bankszámlájára (Bankszámlaszám: 10918001-00000114-21940000, IBAN: HU12 109180010000011421940000, SWIFT: BACXHUHB) vagy termékrendelés esetén utánvéttel.

Ha a vásárlásoddal kapcsolatban bármi reklamációd vagy kérdésed volna, kérjük írj az ugyfelszolgalat@tervezettbaba.hu címre, 5 munkanapon belül kivizsgáljuk a problémát és válaszolunk rá.

A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a Felhasználó a vásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni az Üzemeletetőt, a vásárolt termékeket bontatlan, eredeti csomagolásban visszajuttatni az Üzemeltető címére (TervezettBaba Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 9.), aki az értesítés (és a visszaküldött termékek) kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni a Felhasználónak a fel nem használt időszakra vonatkozó előfizetési díjat valamint a visszaküldött termékek árát.

5. Felelősség kizárása

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi az alábbiakat:

  • Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Weboldal segítségével a Felhasználó biztosan teherbe esik.
  • A Weboldal használata nem helyettesíti a szakszerű, személyes orvosi kezelést.
  • A Weboldal fogamzásgátlásra nem használható.

6. Egyéb rendelkezések

6.a
A Weboldalt kiskorúak nem használhatják.

6.b
Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet mely a Weboldal működését veszélyezteti.

6.c
Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet az Üzemeltetőnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

6.d
Felhasználó nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokra használni.

6.e
A Felhasználó a Weboldal használata során köteles a Weboldal többi felhasználójával szemben elvárható magatartást tanúsítani.

6.f
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat az Üzemeltető személyes azonosításra alkalmatlan módon felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

6.g
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez a Weboldal a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználásról, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni.

6.h
Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

7. Szerzői jogok

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi szöveges és képes tartalom az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

Az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos Weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni.